Hotline: 090 293 22 67

CÂN ĐẾM

Xem dạng
Sắp xếp
Hiển thị mỗi trang
Cân đếm EC-II
Cân đếm độ phân giải cao, Đếm chính xác.
Cân đếm độ phân giải cao, Đếm chính xác.
Cân đếm độ phân giải cao, Đếm chính xác, có 200 ô nhớ cho các mẫu đã đếm. Kết nối máy in nhãn hoặc in bill.
Cân đếm độ phân giải cao, Đếm chính xác, có 200 ô nhớ cho các mẫu đã đếm. Kết nối máy in nhãn hoặc in bill.

Chat với chúng tôi