Hotline: 090 293 22 67

Cân đếm EC-II
- Kết nối đến 10T với nền tảng ngoài (4 load cell).
- 1/600000 khả năng phân hủy nội bộ.
- 1/15000 khả năng phân hủy bên ngoài.
- Đèn nền có 3 màu.
- Chức năng so sánh (trọng số, số lượng).
- 10 định dạng nhãn.
- Bộ nhớ 200 PLU.
- Màn hình LCD rõ ràng và sống động.
- Thao tác phím lệnh.
- Đếm số lượng giảm.

Cân đếm EC-II

Đặc tính kỹ thuật:

Thông số kỹ thuật cân đếm EC-II

Kích thước:

Kích thước cân đếm EC-II

 

Chat với chúng tôi