Hotline HCM: 090 293 22 67
Hotline HN: 097 970 82 82

Giấy in nhãn

Sản phẩm giấy in nhãn
Nhà cung cấp: CAS Korea

Giấy in nhãn

 

Kích cỡ giấy in nhãn (mm):

 - 58 x 40

 - 58 x 25

 - 58 x 30

 - 55 x 25

 - 40 x 30

 

Chat với chúng tôi