Hotline HCM: 090 293 22 67
Hotline HN: 097 970 82 82

Giấy in hóa đơn

Sản phẩm giấy in hóa đơn

Giấy in hóa đơn

 

Kích thước dành cho cân in hóa đơn (mm):

- d=57, Ø45

- d=57, Ø25

Kích thước dành cho máy in POS (mm):

- d=80, Ø57

- d=80, Ø80

Chat với chúng tôi