Hotline: 090 293 22 67

Công ty CAS triển khai hệ thống cân điện tử cho Lotte Mart Cần Thơ

Thursday, October 15, 2015

Ngày 15-10-2015, công ty CAS triển khai hệ thống cân điện tử cho Lotte Mart Cần Thơ.

Các cân điện tử được triển khai như cân in nhãn CL5000-P, cân in nhãn CL5500D, cân bàn DB-I, máy bọc màn thực phẩm

Xem thêm hình ảnh tại đây.

Chat với chúng tôi