Hotline HCM: 090 293 22 67
Hotline HN: 097 970 82 82

Cân đóng bao phân bón vi sinh

Cân đóng bao phân bón vi sinh

Cân đóng bao phân bón vi sinh

- Mức cân: 10kg – 60kg/bao.

- Năng suất: 400 bao/h.

- Cân đóng bao CAS  định lượng gián tiếp bằng hệ thống vít tải định lượng 2 cấp.

- Cân đóng bao  phù hợp cho các nguyên liệu dạng dạng bột không tự chảy được (phân vi sinh hữu cơ), độ ẩm đến 30% với công suất cao.

Chat với chúng tôi