Hotline HCM: 090 293 22 67
Hotline HN: 097 970 82 82

Cân đóng bao bột cá bằng vít tải

Cân đóng bao bột cá bằng vít tải

Cân đóng bao bột cá bằng vít tải

- Mức cân:10kg – 60kg/bao.

 - Năng suất: 20 tấn/h.

 - Định lượng gián tiếp bằng hệ thống vít tải định lượng 2 cấp.

 - Phù hợp cho các nguyên liệu dạng dạng bột không tự chảy được (bột cá) với công suất thấp.

- Cấp liệu bằng vít tải từ mặt đất lên thùng chứa.

Chat với chúng tôi