Hotline HCM: 090 293 22 67
Hotline HN: 097 970 82 82

Cảm biến tải BCM

Cảm biến tải BCM

 

Tính năng:

- Chứng nhận OIML C3 (OIML R60)

- Chứng nhận NTEP III 5000 (Handbook 44)

- Off center compensation (OIML R76)

- Xây dựng bằng nhôm Anodized

- Được thiết kế theo chuẩn IP65

 

Đặc điểm kỹ thuật:

cảm biến tải BCM

Kích thước:

cảm biến tải BCM

Chat với chúng tôi