Hotline HCM: 090 293 22 67
Hotline HN: 097 970 82 82

Cảm biến tải BCA

 

Tính năng:

- Chứng nhận OIML C3 (OIML R60)

- Chứng nhận NTEP III 5000 (Handbook 44)

- Off center compensated (OIML R76)

- Chứng nhận Ex ia IIC T4

- Dễ dàng cài đặt

- Được thiết kế theo chuẩn IP65

 

Đặc điểm kỹ thuật:

cảm biến tải BCA

Kích thước:

cảm biến tải BCA

Chat với chúng tôi